تابع SUM

همانطور که از اسم این تابع پیداست، این تابع برای جمع کردن مقادیر استفاده می شود.

The SUM function adds values. You can add individual values, cell references or ranges or a mix of all three.

مثال  For example:

=SUM(A2:A10) Adds the values in cells A2:10.                                         جمع کردن مقادیر سلول های آ2 تا آ10

=SUM(A2:A10, C2:C10) Adds the values in cells A2:10, as well as cells C2:C10.       جمع کردن مقدارهای سلول های دو ستون با هم

Syntax:     SUM(number1,[number2],…)              عدد اول اجباری است و می تواند یک آرایه از اعداد باشد و عدد دوم اختیاری

تابع SUM
آموزش تابع SUM

تابع SUM
آموزش تابع SUM

 

تابع SUM
آموزش تابع SUM

 

تابع SUM
آموزش تابع SUM

 

تابع SUM
آموزش تابع SUM

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *